Geri

Okratoksin A Test Kiti

Ürün Bilgileri

Duyarlılık (LOD): 0.5 ppb

Ölçüm Aralığı (LOQ): 1.5-24 ppb

Test Süresi: 20 dk.

Ölçüm OD: 450 nm

İçerik: 96 micro well