Geri

Deoksinivalenol Test Kiti (DEDONE03)

Ürün Bilgileri

Duyarlılık (LOD): 0.08 ppm

Ölçüm Aralığı (LOQ): 0.2-5 ppm

Test Süresi: 20 dk.

Ölçüm OD: 450 nm

İçerik: 96 micro well